Google+ Followers

Ποιοι είμαστε

Αθήνα, Greece
Το Generation 2.0 for Rights, Equality & Diversity (Generation 2.0 RED) είναι μια οργάνωση νέων μεταναστευτικής και ελληνικής καταγωγής. Μια οργάνωση η οποία αντιπροσωπεύει τη Νέα Γενιά Ελλήνων Πολιτών, άτομα δηλαδή με διαφορετικές καταγωγές που γεννήθηκαν ή/και μεγάλωσαν στην Ελλάδα. Το Generation 2.0 RED συνδυάζει την κοινωνική δράση με την έρευνα, με στόχο την προώθηση των δικαιωμάτων, της ισότητας και της ετερότητας και την καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και των διακρίσεων. Ως οργάνωση διαθέτουμε εμπειρία στην κοινωνική δράση, στη κοινωνιολογική και νομική έρευνα, στη διαχείριση προγραμμάτων και στη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων. Συμμετέχουμε και συνεργαζόμαστε με τα μεγαλύτερα δίκτυα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Ελλάδας και της Ευρώπης. Το Generation 2.0 RED επιθυμεί να συνεισφέρει στην ενδυνάμωση της Νέας Γενιάς Ελλήνων Πολιτών και στην δημιουργία μιας πιο ανοιχτής και πολυπολιτισμικής ελληνικής κοινωνίας, κάτι που αποδεικνύεται και από την ίδια τη σύνθεση της οργάνωσης.

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

Περί φημολογίας...

Εδώ και κάτι μήνες, μέσα από «διαρροές», μάθαμε ότι ο νόμος 3838/2010 κρίθηκε αντισυνταγματικός πάνω στις 2 καινοτομίες στις οποίες έφερε, δηλαδή το ότι έδινε σε ορισμένες κατηγορίες νομίμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών, καθώς και στους ομογενείς, το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι (θέσεις Δημοτικών Συμβούλων) στις Τοπικές εκλογές, και την καθιέρωση ειδικών διαδικασιών κτήσης της Ελληνικής Ιθαγένειας για τα παιδιά των μεταναστών (2η Γενιά), είτε από την γέννηση τους εάν οι γονείς τους διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί τουλάχιστον 5 συνεχόμενα έτη, είτε κατόπιν επιτυχούς ολοκλήρωσης της παρακολούθησης 6 τουλάχιστον τάξεων του ελληνικού σχολείου.  
 Αν και η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έχει δημοσιευθεί ακόμα, και άρα δεν έχουμε μια επίσημη απάντηση, παρ’ όλα αυτά, η επιχειρηματολογία εναντίον του νόμου αυτού, μου δίνουν το κίνητρο να γράψω μερικά πράματα. 
 Ο νόμος αυτός, έχει κατηγορηθεί με χαρακτηρισμούς τύπου «μαζικών νομιμοποιήσεων», «μαζικών ελληνοποιήσεων» και «μαγνήτης» για την έλευση ανθρώπων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών/ Διεύθυνση Ιθαγένειας και Διεύθυνση Μηχανογράφησης, από την ενεργοποίηση του Νόμου (Ιούνιος 2010) μέχρι και τον Απρίλιο του 2012 οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν για πολιτογράφηση με την νέα διαδικασία φτάνουν τις 9.936, ενώ από αυτές έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα 155. Συμπέρασμα των στοιχείων αυτών είναι ότι το 155 των αποφάσεων αυτών δεν μπορεί -προφανώς- να αποτελεί και να συνιστά «μαζική ελληνοποίηση».
Την ίδια διετία εφαρμογής του νόμου, οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν από ή για παιδιά 2ης γενιάς λόγω γέννησης ή σχολικής φοίτησης, είχε ανέλθει στις 16.854, ενώ από αυτά, έχουν ικανοποιηθεί μέχρι τον Απρίλιο του 2012 τα 6.074. Ούτε αυτό το νούμερο μπορεί να θεωρηθεί ότι συνιστά «μαζική ελληνοποίηση».
Τα στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή αλλοδαπών στις δημοτικές εκλογές, δείχνουν ότι μόλις 13.000 περίπου μετανάστες και ομογενείς μαζί, γράφτηκαν και ψήφισαν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους. Νούμερο που σίγουρα δεν αλλοιώνει το εκλογικό αποτέλεσμα.

Τέλος, να πιάσουμε να σχολιάσουμε το επιχείρημα περί «χαλαρών» προϋποθέσεων κτήσης της Ιθαγένειας, που αυτό θα δημιουργούσε αύξηση στις μεταναστευτικές ροές ανθρώπων χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Υπουργείου Εσωτερικών από το Μάρτιο και μετά οι συλλήψεις στη χώρα μας το έτος 2010 ανήλθαν στις 132.259, ενώ το 2011 ανήλθαν στις 99.368, δηλαδή 33.086 λιγότερους. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι οποιοσδήποτε διαβάσει το νόμο καταλαβαίνει, ότι για να κάνει κάποιος αίτηση για κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, θα πρέπει να είναι νόμιμος και μακροχρόνια διαμένων μετανάστης/στρια, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με την ροή μεταναστών χωρίς νομιμοποιητικά έγγραφα.
Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω τους τρόπους απόκτησης Ιθαγένειας από παιδιά μεταναστευτικής καταγωγής σε κάποιες Ευρωπαϊκές χώρες.

Ισπανία
Από το 2002 και μετά, τα παιδιά που γεννιούνται στην Ισπανία από αλλοδαπούς γονείς μπορούν να αποκτήσουν την υπηκοότητα εφόσον ζούσαν στη χώρα για τουλάχιστον ένα χρόνο, πριν υποβάλλουν την αίτηση τους για πολιτογράφηση. Η αίτηση αυτή μπορεί να υποβληθεί από τους γονείς τους, ενώ προϋπόθεση είναι η νομιμότητα της διαμονής των ενδιαφερομένων. Αυτοδικαίως αποκτά την Ιθαγένεια παιδί από αλλοδαπούς γονείς εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον έχει επίσης γεννηθεί στην Ισπανία. Γενικότερα στην Ισπανία ακολουθείται ο κανόνας της μονής Ιθαγένειας, ο κανόνας όμως αυτός γνωρίζει εξαιρέσεις στην περίπτωση της 2ης και της 3ης γενιάς. Η γενικότερη τάση των πιο πρόσφατων μεταρρυθμίσεων είναι η διευκόλυνση των πολιτογραφήσεων και η αύξουσα εισαγωγή του δικαίου του εδάφους για την 2η γενιά.

Ιταλία
Τα παιδιά που γεννήθηκαν στη χώρα από αλλοδαπούς γονείς μπορούν να αποκτήσουν την ιταλική υπηκοότητα, κατόπιν αίτησης τους, αφού συμπληρώσουν τα 18 τους χρόνια και είναι νόμιμοι και μόνιμοι κάτοικοι της χώρας από την γέννηση τους μέχρι και την ενηλικίωση τους. Η αίτηση τους πρέπει να υποβληθεί στον επόμενο ένα χρόνο μετά την ενηλικίωση τους, χωρίς περαιτέρω περιορισμούς (μετά το 2009).

Ολλανδία
Στην Ολλανδία γίνονται Ολλανδοί πολίτες αυτόματα τα παιδιά των οποίων οι γονείς καίτοι αλλοδαποί είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην χώρα ή έχουν γεννηθεί στη χώρα. Παιδιά που έχουν γεννηθεί στην Ολλανδία μπορούν επίσης με την ενηλικίωση τους να κάνουν χρήση της λεγόμενης διαδικασίας «επιλογής», που είναι μια διαδικασία απλούστερη από την πολιτογράφηση και αφορά διάφορες κατηγορίες ατόμων που έχουν ιδιαίτερους δεσμούς με την Ολλανδία.

Μου φαίνεται απίστευτο στην εποχή την οποία ζούμε παιδιά με μεταναστευτική καταγωγή, που γεννιούνται στην Ελλάδα ή έρχονται σε πολύ μικρή ηλικία και φοιτούν στα ελληνικά σχολεία, το ελληνικό κράτος να αρνείται όχι μόνο να τους αναγνωρίσει το δικαίωμα στην αυτοδίκαιη κτήση της ελληνικής ιθαγένειας, αλλά ακόμη και το δικαίωμα της νόμιμης παραμονής στη χώρα όπου γεννήθηκαν και μεγάλωσαν.

ΕΛΛΗΝΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΝΙΕΣΑΙ ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΑΙ.
Tης Όλγας Ελευθερίου, μέλος του Generation 2.0
Πηγές:2. Έρευνα με θέμα «Ενσωμάτωση της Δεύτερης Γενιάς Μεταναστών στην Ελληνική Κοινωνία», που πραγματοποιήθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

3. Διδακτορική Διατριβή με θέμα «Η ενσωμάτωση των μεταναστών. Η προβληματική της Δεύτερης Γενιάς». Αναστασία Χαλιάπα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου